Knowledgebase

Care este diferența între o recepție normală, intracomunitară , extracomunitară?

Recepțiile pot fi de trei tipuri după cum urmează:

1. Recepție normală - se referă la achizițiile de bunuri de la furnizori înregistrați în România.

2. Recepție intracomunitară - se referă la achizițiile de bunuri ai căror furnizori sunt înregistrați în statele membre UE. Dacă există factură separată de transport, aceasta se poate înregistra în program, iar costul se poate împărți la prețul de achiziție al produselor.

3. Recepție extracomunitară - se referă la achizițiile de bunuri ai căror furnizori sunt situați în state terțe, altele decât statele membre UE. În astfel de cazuri, factura de la furnizor poate fi însoțită și de alte tipuri de documente precum factură de transport, factură de comisionar, documente vamale de import, iar porgramul permite împărțirea acestor costuri la prețul de achiziție al produselor, procentual valoric sau cantitativ valoric.