Knowledgebase

Export articole si/sau facturi

Preluarea articolelor în SAGA este folositoare pentru a ține gestiunea și în SAGA.

Dacă folosiți SAGA numai pentru contabilitate atunci nu e important să fie importată lista de produse din BOCP în SAGA.

Conturile contabile se pot seta să fie exact cum sunt în SAGA (în poză sunt cele implicite)

Lista de articole se exporta intr-un fișier .csv din BOCP din meniul Integrări- Contabilitate- Export contabilitate

apăsând butonul

Facturile se descarcă apăsând butonul

În cazul în care se aduc modificări facturilor acestea trebuie reimportate https://kb.bocp.eu/view/0/425-reimportare-fisiere-in-saga.html