Knowledgebase

Afișare cod QR Casa Verde pe facturi fiscale

Este implementat pe facturile fiscale opțiune de afișare cod QR Casa Verde - acest cod QR este realizat conform documentației pentru proiectul Casa Verde, în concluzie acesta afișează informații reglementate de lege.

Pe facturile pe care dorim să apară codul QR, se bifează opțiunea de Afisare cod QR Casa Verde, care se regăsește în secțiunea de Opțiuni factură - după bifare, se afișează un câmp numit Putere instalata Casa verde (informație solicitată conform documentație) - unde se completează puterea totală a sistemului instalat

Observatii:

1)Produsele de tip invertor trebuie să aibă undeva în denumire cuvântul Invertor pentru ca programul să-l trateze în regim special (prin regim special se înțelege că numai produsul care conține cuvântul menționat se afișează în cod QR)

2)Produsele de tip panou solar trebuie să aibă undeva în denumire cuvântul panou pentru ca programul să-l trateze în regim special (prin regim special se înțelege că numai produsul care conține cuvântul menționat se afișează în cod QR)

3)Având în vedere că codul QR conține și informația legată de Tip solicitant, este important ca contactul să fie categorizat corect (deci în BOCP la contact să fie corect ales Tip contact)

4)Sediul contactului către care se emite factura trebuie să fie conform datelor din cartea de identitate sau adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară pentru unitățile de cult, conform mențiunilor din anunțul AMF: “Informațiile ce trebuie completate la punctele 4, 5, 6, 7, 8 se referă la adresa locului de domiciliu menționată în cartea de identitate a persoanei fizice, respectiv la adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară pentru unitățile de cult. În situația în care anumite informații nu sunt aplicabile, se va completa câmpul cu caracterul “-”(minus, fără ghilimele).”

 

La adăugarea produsului, pentru introducerea seriilor panourilor care compun sistemul, se bifează căsuța de Introducere Serii Garantii - după care, se activează o interfață unde se introduc seriile panourilor separate cu '' | "

Codul QR se afișează după salvarea facturii 

Apar și diferite alerte - de ex. dacă se bifează afișare cod QR pe o factură care este emisă către un client la care Tip contact este Persoana juridică (acest proiect fiind destinat numai persoanelor fizice și unităților de cult) apare alerta Nu se cere cod QR pentru acest tip de contact