Knowledgebase

TRAINING OPERATOR OFERTARE ȘI COMENZI

Introducere

Acest curs este dedicat utilizatorilor care au rolul de a efectua oferte de preț, care ulterior se pot factura.

Orientare generală

Configurare

Procedura de lucru generală 

Procedură de lucru avansată

Remediere probleme și erori