Knowledgebase

CONFIGURATOR DISPECERAT SERVICE

Introducere

Acest curs este dedicat utilizatorilor care au rolul de a efectua configurările necesare pentru modulul Dispecerat Service.

Înainte de efectuarea configurărilor, este necesară efectuarea setărilor inițiale (configurare utilizatori, setări modul/Funcționalități), pentru descrierea setărilor vă rugăm accesați link-ul de mai jos:

Setări inițiale

Configurare

Configurările modulului se efectuează din meniul CloudCRM - Dispecerat service, tab-ul Nomenclatoare, accesând următoarele secțiuni:

Tipuri de instalații/echipamente

Se accesează secțiunea Tipuri de instalații/echipamente și cu ajutorul butonului Adaugă tip instalație/echipament se creează tipul de instalație dorit.

Se accesează tipul dorit prin iconița sub formă de ochi și se poate edita prin iconița sub formă de creion.

Adaugă defecte

Se pot adăuga defecte posibile care pot să apară frecvent la tipul echipamentului prin butonul Adauga defect, astfel după ce tehnicianul preia tichetul alocat lui, poate să selecteze din aceste defecte posibile predefinite.

Dacă există deja tipuri de instalații definite care au defecte posibile majoritar identice, prin butonul Copiaza defecte se deschide o fereastră de selectare tip instalație, din care se copiază defectele.

Adaugă piese de schimb

Se pot defini piese de schimb frecvent utilizate la tipul echipamentului, procedura de definire și utilizare fiind asemănătoare cu adăugarea defectelor. Piesele de schimb se adaugă prin butonul Adauga piesa de schimb, sau se copiază de la un alt tip prin butonul destinat. Tehnicianul poate să aleagă pe tichet dintre piesele de schimb predefinite aici.

Adaugă checklist/Revizii tehnice periodice

Pentru a putea adăuga o revizie tehnică periodică, aceasta prima dată trebuie creată (Vezi punctul următor: Checklist-uri revizii tehnice).

Prin butonul Adaugă Checklist se deschide fereastra de configurare - se alege în câmpul Revizie tehnica checklist-ul corespunzător și se introduce numărul de zile în câmpul Zile intre revizii

La crearea unui echipament se calculează următoarea revizie în funcție de data punerii în funcțiune a echipamentului și numărul zilelor setate între revizii.

La finalizarea unui tichet se programează automat următoarea revizie în funcție de data finalizării tichetului și numărul zilelor setate între revizii.

Checklist-uri revizii tehnice

Se accesează secțiunea Checklist-uri revizii tehnice și cu ajutorul butonului Adaugă checklist se creează checklist-ul dorit.

După salvarea denumirii checklist-ului se definesc puncte de verificare (dacă este cazul) prin butonul Adauga punct de verificare, sau se importă dintr-un alt checklist prin butonul destinat.

Punctele de verificare definite vor fi afișate pe tichetul preluat de tehnician sub formă de checklist. Tehnicianul poate să confirme efectuarea verificării sau poate nota o defecțiune constatată în linia corespunzătoare a checklist-ului.

Statusuri și stadii

În secțiunea Statusuri și stadii se configurează statusurile tichetelor. Prin butonul Adaugare valoare se introduce denumirea statusului dorit.

În coloana Nr. Ordine se stabilește printr-un număr ordinea statusurilor, iar în coloana Initial: prin bifare se setează care să fie statusul inițial la crearea unui tichet.

La Automatizare statusuri se setează schimbarea automată a statusului pentru diferite acțiuni efectuate pe tichet de către tehnician.

Zone teritoriale

În secțiunea Zone teritoriale se creează zone personalizate în funcție de organizația firmei. Aceste zone teritoriale se vor atașa utilizatorilor (tehnicienilor) și echipamentelor. 

Cu ajutorul zonelor definite și alocarea acestora la tehnicieni și echipamente, se obține creșterea eficienței intervențiilor.

Crearea zonelor se realizează prin butonul Adauga valoare:

Creare instalații/echipamente

După setările efectuate, se adaugă echipamentele în sistemul BOCP.

Pentru adăugarea instalațiilor/echipamentelor vă rugăm accesați descrierea din link-ul următor:

Adăugare instalație-echipament în modulul Dispecerat Service

Video tutorial:

Notă: Aplicația Android prezentată în videotutorial nu este funcțională în prezent!