Knowledgebase

Erori des întâlnite în Fiscalwire

În cazul în care se utilizează driverul FiscalWire în comunicarea cu aplicația BOCP:

1.Bonul curent are erori de sintaxa (probabil cod tip plata gresit) si va fi anulat.

Soluție: de la Vanzari- Bon vanzare si avize- Setari modul – Statii case de marcat se reconfigurează departamentele de plăți conform codurilor setate pentru plăți în casa de marcat. După relogare în POS se reîncearcă regenerarea bonului fiscal sau din BOCP se anulează bonul fiscal și se regenerează cu noile setări.

2. Echipament fiscal neconectat sau incorect configurat!

Soluție: Se repornește casa de marcat iar dacă problema persistă se verifică ca echipamentul fiscal să fie pus în modul corect de conexiune PC, să fie conectat corect cablul într-unul din porturile disponibile și să fie corect portul configurat în driver.

3. Diferenta de ceas mai mare de 5 minute intre PC si echipament fiscal

Soluție: Puteți regla manual ora din casa de marcat să corespundă cu ora PC-ului sau urmăriți instrucțiunile care vă apar în driver, iar Fiscalwire va regla automat diferența de oră

4. COTA_TVA_DEZACTIVATA: bon anulat

Soluție: Se verifică care sunt produsele de pe bon care au o cotă de TVA eronată și se corectează, apoi se regenerează bonul fiscal. Dacă cotele de TVA sunt corecte, se verifică dacă au fost setate corect în casa de marcat.

În driver sunt afișate cotele de TVA, iar în dreptul acestora scrie dacă sunt dezactivate sau cifra aferentă taxei.

Totodată se poate verifica în BOCP la Sistem- Setări cont- TVA, se intră pe cota de TVA utilizată și se verifică dacă este setată corect cifra aferentă cotei pentru driverul utilizat.

5. TOTALUL_NU_ACOPERA_PRODUSELE: bon anulat

Soluție: Driverul corectează automat o diferență de până la 0.05 RON dintre valoarea produselor si valoarea totală. Dacă diferența este mai mare, trebuie deschis un tichet suport în BOCP.

6. PLATA_MAI_MARE_DECAT_TOTALUL_SI_NU_POT_DA_REST: bon anulat

Soluție: Doar tipul de plată cash/numerar acceptă valori mai mari la total față de valoarea produselor, putând fi returnat un rest. Pentru alte tipuri de plăți se verifică ca valoarea introdusă să nu fie mai mare decât valoarea produselor de pe bon. În cazul în care a fost introdusă valoarea greșit, se anulează încasarea, se corectează valoarea introdusă și se regenerează bonul fiscal.

7. SINTAXA_INCORECTA : bon anulat

Soluție: Se verifică să fie scris corect CUI-ul firmei clientului (se acceptă doar cifre cu RO sau fără RO în față), se verifică ca denumirea produselor să nu conțină caractere speciale, de ex ;