Knowledgebase

Cum creez o recepție (NIR) ?

Modulul de Recepții marfă permite introducerea produselor în gestiune pe baza facturilor fiscale cu care au fost cumpărate produsele.

Pentru a face o recepție nouă, se accesează modulul astfel  Gestiune – Recepții marfă – Recepționare marfă

Recepționarea facturilor primite de pe Ro e-Factura, începând de la 01.01.2024

Creare notă de recepție și constatare diferențe

Se completează nota de recepție cu informațiile și datele de pe factură:

Video tutorial: