Knowledgebase

Ce este o factură fiscală?

Factura fiscală este un document contabil emis de o companie (furnizor) către o altă companie sau persoană (clientul).

Acest document conține lista cu produsele vândute sau serviciile prestate clientului de către furnizor, datele de identificare fiscală ale clientului, datele furnizorului (persoana fizică sau juridică), cota TVA, precum și prețul, cantitatea și valoarea fiecărui produs vândut.

   - document pe baza căruia se întocmeşte documentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;

   - document de însoţire a mărfii pe timpul transportului;

   - document de încărcare în gestiunea primitorului;

   - document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului.

   2. Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor şi a mărfurilor, la executarea lucrărilor şi la prestarea serviciilor, pe baza dispoziţiei de livrare, a avizului de însoţire a mărfii sau a altor documente care atestă executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor şi se semnează de emitent.

    Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrării datorită unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale, produsele şi mărfurile livrate sunt însoţite pe timpul transportului de avizul de însoţire a mărfii. În vederea corelării documentelor de livrare, numărul şi data avizului de însoţire a mărfii se înscriu în formularul de factură.

   3. Circulă:

   - exemplarul 1, la cumpărător;

   - exemplarul 2, la desfacere;

   - exemplarul 3, pentru înregistrarea în contabilitate.

Model factură emisă în BOCP