Knowledgebase

Publicare produse pe eMag

Pentru a putea publica produsele pe eMag, modulul eMag trebuie activat în contul tău și configurat conform descrierii de aici: https://kb.bocp.eu/view/0/320-configurare-si-sincronizare-comenzi-emag-marketplace.html

Configurare

1.- Se crează fișele produselor în Lista de Produse, prin import din fișier excel sau manual. Dacă există deja produse publicate pe eMag, se selectează meniul Comenzi(1) > Emag Marketplace (2).

2.- Se importă produsele cu butonul Importă în BOCP nomenclatorul de produse (3) din TAB-ul Listă Produse (4).

3.- Se recepționează produsele care vor fi publicate pentru a avea stoc pozitiv.
4.- Se selectează meniul Catalog(1) > Catalog Produse (2) 

5.- Pentru a fi publicate produsele trebuie să fie adăugate obligatoriu într-o categorie. Pentru a verifica dacă există produse fără categorie se alege TAB-ul Produse (3) și apoi Grupe Produse (4). Din meniul din stânga se selectează Produse fără categorie (5) apoi, se bifează toate produsele care se dorește să se aloce într-o categorie anume. Se apăsă butonul Editare (6) unde se va selecta categoria dorită din submeniul Adaugă în categorie.
6.- Dacă se dorește crearea unei categorii noi, se accesează TAB-ul Categorii (7) apoi butonul Adaugă categorie.

7.- Pentru publicare, se selectează TAB-ul Publicare produse (7), dacă e nevoie se poate folosi filtrul Status publicare: Nepublicate (1), se bifează toate produsele (2) sau numai cele dorite (3), apoi se apăsă butonul Publicare (4).
8.- În TAB-ul Asociere caracteristici (5) se pot asocia caracteristicile din eMag cu cele din BOCP sau se pot crea dacă nu se găsește o corespondență, – important pentru caracteristicile obligatorii.
9.- În cazul în care apar probleme de publicare, produsul și descrierea problemei vor fi listate în TAB-ul Produse cu probleme (6).