Knowledgebase

Cum procedez dacă pe un bon fiscal s-a înregistrat greșit modalitatea de plată?

În cazul în care bonul fiscal s-a închis cu o modalitate de plată greșită, trebuie întocmit un proces verbal manual (contabilul poate să spună ce trebuie scris) la care se atașează bonul fiscal ÎN ORIGINAL. Dacă bonul a fost deja înmânat clientului se va comunica acest lucru contabilului.

Anularea sau stornarea unui bon din POS sau din BOCP nu va determina anularea bonului fiscal din casa de marcat. Acesta tot va apărea pe Z la finalul zilei.

Procesul verbal se va anexa la Z-ul zilei respective.

Model proces verbal

Declaratie pe proprie raspundere

Încheiat azi ?.

Subsemnata(ul), ??._, angajat in funcţia de_.............................................
declar pe propria raspundere ca in data de ... am batut eroarat incasarea prin ... (modalitate de plata inregistrata) a BF nr..., in suma de ..., corect fiind incasare prin ...(modalitatea de plata corecta). Rog a se face corectiile necesare in contabilitate.

Semnatura,

Data ...