Knowledgebase

Configurare șabloane contracte

Introducere

Modulul Document Management este utilizat în generarea rapidă a contractelor și a altor documente anexe pe baza unor șabloane predefinite.

Include și un Registru de corespondență pentru documentele care ies sau intră în firmă.

Configurare

Opțiunea Contracte se accesează de la meniul Documente - Contracte

La tab-ul Config Categorii se pot seta categoriile și subcategoriile.

De exemplu sub categoria Contracte generale se pot seta subcategoriile Acte adiționale, Anexe etc.

La tab-ul Settings se pot defini următoarele:

La tab-ul Șabloane se pot adăuga și vizualiza șabloanele pentru generarea documentelor, utilizând cheile de autocompletare.

Opțiunea Registratură se accesează de la mniul Documente - Registratură

La tab-ul Setări modul se pot defini Serii Registru General și Serii Contracte și anexe, iar pentru a introduce un document în Registratura se utilizează tab-ul +Numar Nou.