Knowledgebase

Definire alerte stoc scăzut - setarea limitelor de stoc

Introducere

La fiecare produs se pot defini următoarele nivele de alertă:

Setarea limitelor de stoc

Limitele se pot seta:

Setare limită locală pe fișa de produs

Se accesează fișa de produs din meniul Gestiune - Gestiune Stoc - Lista produse, secțiunea Situație Stoc și prin iconița de editare se setează valoarea dorită în coloanele Stoc Minim și Stoc Avertizare separat pentru fiecare magazie în parte (Dacă nu sunt afișate coloanele, se activează la Vizibilitate coloane).

Setare limită locală pe fișa de magazie

Se accesează fișa de magazie prin click pe numărul acesteia. 

Se editează produsul și se completează/modifică valorile din câmpurile Stoc minim și Stoc avertizare

Setare limite locale - la Gestiuni - tab-ul Opțiuni Fișe

Se accesează meniul Gestiune - Gestiune Stoc - Gestiuni tab-ul Opțiuni Fișe, se selectează punctul de lucru dorit și se setează valorile dorite în coloanele Stoc Minim și Stoc Avertizare (Dacă nu sunt afișate coloanele, se activează la Vizibilitate coloane).

Se pot aplica filtre suplimentare pentru afișare produse, prin această metodă se pot seta limite locale la mai multe produse.

Setare limită globală - pe fișa de produs

Se accesează fișa de produs din meniul Gestiune - Gestiune Stoc - Lista produse, secțiunea Editare detalii și se setează valorile dorite în câmpurile Stoc avertizare global și Stoc minim global.

Setare limită globală - pe fișa de magazie

Se accesează fișa de magazie prin click pe numărul acesteia din secțiunea Situație Stoc

Se editează produsul și se completează/modifică valorile din câmpurile Stoc avertizare global și Stoc minim global

Setare limite globale - la Lista produse - tab-ul Opțiuni produse

Se accesează meniul Gestiune - Gestiune Stoc - Lista produse tab-ul Opțiuni produse și se setează valorile dorite în coloanele Stoc Avertizare Global și Stoc Minim Global (Dacă nu sunt afișate coloanele, se activează la Vizibilitate coloane).

Se pot aplica filtre suplimentare pentru afișare produse, prin această metodă se pot seta limite globale la mai multe produse.

Setare prag avertizare conform rulajului de vânzare dintr-o perioadă

Pentru a determina cantitatea vândută într-o anumită perioadă, se accesează meniul Rapoarte - Rapoarte Gestiune secțiunea Rulaj ieșiri și se filtrează după perioadă dorită.

Se selectează produsele la care se dorește setarea unui prag minim de avertizare stoc și se apasă butonul Setează Prag Avertizare.

Se alege rulajul mediu per lună sau per săptămână în câmpul Rulajul din 

În câmpurile Setează mediu+cantitate și Setează mediu+procent, se poate adăuga o valoare în plus (fie cantitativ, fie procentual) care va mări pragul din rulajul mediu calculat din perioada selectată cu valoarea adăugată.

Se alege Prag avertizare sau Prag minim în câmpul destinat și se selectează nivelul de prag (Nivel global) după care se salvează.

Setare limite prin import customizat din excel

Limitele globale Stoc minim fișă de magazie și Stoc avertizare fișă de magazie se pot importa dintr-un tabel excel pregătit.

Importul se realizează din meniul Gestiune - Gestiune Stoc prin butonul Import Produse în secțiunea Import Customizat.

Se pregătește fișierul excel conform setărilor în secțiunea Configurare coloane și câmpuri importate, în prima coloană (Identificator produse) cu cod produs și în coloanele următoare se alege valoarea dorită de stoc minim și/sau stoc avertizare. Dacă nu se dorește importarea altor informații, la ultima coloană se alege valoarea Nu se importă.

Se copiază din tabelul pregătit datele (fără primul rând) și se lipește în secțiunea Formular importare customizată detalii produse:

Definire alerte notificări pe email

Alertele prin email sunt utile pentru a primi o notificare când un produs intră sub pragul de avertizare sau pragul minim. Acestea se definesc la Gestiune - Gestiune stoc - Setări - Alerte - Configurare alerte

Alertele la nivel de produs vin doar la modificări de stoc, astfel dupa setarea alertei nu se vor trimite alerte retroactiv.

Alertele zilnice care centralizează produsele care sunt sub prag se trimit o dată pe zi la ora setată.

În cazul ambelor alerte se poate seta o limită minimă pentru prag:

Implicit această limită este -1 astfel dacă un produs are setat un prag 0 (implicit) se va trimite o alertă doar dacă produsul intră în stoc negativ

a. dacă limita de prag este setată la 0, atunci se vor trimite alerte doar la produse care au setat un prag de minim 1

b. dacă limita de prag este setată la 3 de exemplu, atunci doar acele produse vor fi alertate ale căror prag este minim 4, mai utile sunt cazurile de mai sus.

Unde se folosesc limitele setate?